Μετάθεση ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης ΒΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της σύμπτωσης στην ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου με άλλη σημαντική εκδήλωση, αναγκαζόμαστε να μεταθέσουμε την ημερομηνία σύγκλησής της
την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 18.30,
στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.
Υπενθυμίζουμε ότι η φετινή Γενική Συνέλευση είναι και εκλογική, γι΄ αυτό η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *