Ταυτότητα

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός τον Μάρτιο του 2013. Σκοπός της ΒΕΚ είναι η υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, διδασκαλίας και διάδοσης της γνώσης του βυζαντινού πολιτισμού (4ος – 16ος αιώνας) σε όλα τα γνωστικά πεδία των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

Τα μέλη της Εταιρείας περιλαμβάνουν πανεπιστημιακούς, ερευνητές, επαγγελματίες και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς της φιλολογίας, της ιστορίας, της θεολογίας, της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και άλλων κλάδων.

Η ΒΕΚ φιλοδοξεί μέσα από τη δραστηριότητά της και, μάλιστα, μέσα από τη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων να συμβάλει στην πνευματική πρόοδο και πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου, καλλιεργώντας έναν υγιή και γόνιμο σεβασμό για το βυζαντινό και μεσαιωνικό παρελθόν της χώρας μας. Επίσης στοχεύει στο να τοποθετήσει την Κύπρο δυναμικά στον χάρτη της διεθνούς Βυζαντινολογίας και Μεσαιωνολογίας.