Εγγραφή

Αίτηση Εγγραφής - Ανανέωση Στοιχείων

Σημείωση
Κατόπιν της έγκρισης της εγγραφής στη ΒΕΚ, η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του Τέλους Εγγραφής και της Ετήσιας Συνδρομής.

Τέλος εγγραφής:
€20,00 (€10,00 για μεταπτυχιακούς φοιτητές / €15,00 για αντεπιστέλλοντα μέλη*)

Ετήσια συνδρομή:
€20,00 (€10,00 για μεταπτυχιακούς φοιτητές / €15,00 για αντεπιστέλλοντα μέλη*).

* Βυζαντινολόγοι που ζουν στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν είτε ως τακτικά μέλη είτε ως αντεπιστέλλοντα μέλη. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν το δικαίωμα παρουσίας στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου (βλ. καταστατικό Άρθρο 3.7-8)

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Προσωπικά Στοιχεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Βιογραφικού

Upload

Στοιχεία Βιογραφικού (στα Αγγλικά)

Τρόποι πληρωμής:
1. Επιταγή στο όνομα «Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου» και αποστολή της στον Ταμία, στη διεύθυνση:
     Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου,
     Τ.Θ. 24777, 1303 Λευκωσία, Κύπρος

2. Κατάθεση στον ακόλουθο λογαριασμό:
     Ελληνική Τράπεζα
     Όνομα λογ. Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου
     Αρ. λογ. 131-01-636586-01
     IBAN: CY41 0050 0131 0001 3101 6365 8601
     BIC: HEBACY2N
     και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης ταχυδρομικώς ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ταμία (treasurer@byzantinistsociety.org.cy).