Δημοσιεύσεις

Ομιλία Θεοχάρη Δαυίδ, 26 Ιουνίου 2017 / Lecture by Theo David, 26th June 2017

 

“Πρόκληση:​ ​’Σύγχρονες​ ​Εκκλησίες​ ​της​ ​Κύπρου,​ ​Διδάγματα​ ​της​ ​Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής’” / “Challenge:​ ​’Contemporary​ ​Churches​ ​of​ ​Cyprus,​ ​Learning​ ​from​ ​Byzantine Architecture’”