Επιτροπές

Επιτροπή Επικοινωνίας

Ράνια Μιχαήλ
Θωμάς Κωστή

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Ντόρια Νικολάου
Χριστίνα Κάκκουρα
Ανδριανή Γεωργίου
Δέσποινα Παπαχαραλάμπους
Μαρία Σκορδή