Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΒΕΚ – 2016

Βάσει του καταστατικόυ της Εταιρείας (§ 7.2), θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΒΕΚ, η οποία θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Γλάδστωνος 12, Λευκωσία) την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 18.30-21.00. Μετά τη συνέλευση θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε:

(α) εκείνα τα μέλη που δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα προηγούμενα χρόνια, να φροντίσουν να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, όπως αυτή συμφωνήθηκε στην ιδρυτική συνάντηση της Εταιρείας στις 20 Μαρτίου 2012.

(β) όλα τα μέλη να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή για το 2016. Να σημειωθεί ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών μπορούν να τακτοποιηθούν πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης με την κατάθεση του σχετικού ποσού είτε μετρητοίς είτε με επιταγή.

Η συγκέντρωση της χρηματικής αυτής εισφοράς είναι αναγκαία προκειμένου (α) η συνέλευση να είναι νόμιμη, καθώς μόνον οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη δύνανται να συμμετέχουν (βλ. §7.1), και (β) να συγκεντρωθεί ένα σχετικό ποσό για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων της Εταιρείας.