Παρασκευή Συκοπετρίτου

 email: s.sykopetritou [at] gmail.com

Τηλέφωνο: (+357) 99515688

Διεύθυνση:
Αυτοκράτειρας Θεοδώρας 8
2364 Άγιος Δομέτιος
Λευκωσία, Κύπρος

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985. Αποφοίτησε το 2007 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύριο πτυχίο στην Ιστορία και Αρχαιολογία και δευτερεύον πτυχίο στις Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές. Έλαβε M.A. στις Βυζαντινές Σπουδές (2010) και γράφει το διδακτορικό της: «Αυτοκρατορικές τελετές και πολιτική ιδεολογία στη Βυζαντινή Παλαιολόγεια Αυλή (1261-1354)», στο ίδιο πανεπιστήμιο. Δούλεψε σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετείχε σε ανασκαφές. Δίδαξε ως βοηθός στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (2014).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οι αυτοκρατορικές τελετές και η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυλής
  • Βυζαντινή ιστοριογραφία και υμνογραφία
  • Η ιστορία, η λογοτεχνία και η αρχαιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου
  • Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία και Βυζαντινή διπλωματική
  • Οι θεσμοί και ιστορία των ιδεών στο Βυζάντιο και τη Δύση
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Παρασκευή Συκοπετρίτου, Λήμμα “Philotheos Protospatharios”, στο: M., Grünbart – A., Riehle (εκδ.), Lexikon byzantinischer Autoren (υπό δηµοσίευση)

Παρασκευή Συκοπετρίτου et al., “English translation of the Letters of Theodore the Studite to Eirene the Patrician”, στο The Annual of Medieval Studies at CEU (2015), (υπό δηµοσίευση)

Παρασκευή Συκοπετρίτου, “Ceremonies and political ideology in “Exile”: studying the accession rituals of the Laskarids Emperors of Nicaea”, στο: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, τόμ. III Abstracts of free communications, Σόφια 2011, 250.

Παρασκευή Συκοπετρίτου, Μελέτες για το τελετουργικό και την πολιτική ιδεολογία της αυλής της Νίκαιας. Αδημοσίευτη διατριβή Μάστερ, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2010).