Μαρίνα Ιερωνυμίδου

 email: marinasieronymidou@gmail.com

Τηλέφωνο: (+357) 865801 /4

Διεύθυνση:
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Λεωφ. Μουσείου 1
Τ.Θ. 22024
1516 Λευκωσία, Κύπρος

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1958. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV) το 1980. Έλαβε Μ.Α. στην Αρχαιολογία το 1981, D.E.A. (MPhil) στην Αρχαιολογία το 1984 και PhD το 2001 στη Μεσαιωνική Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I) με βαθμό «Άριστα». Το 1986 διορίστηκε Αρχαιολογικός Λειτουργός στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Το 1995 προήχθη στη θέση Αρχαιολογικού Λειτουργού Α΄. Το 2006 προήχθη στη θέση Εφόρου Αρχαιοτήτων (Κλάδος Μνημείων). Από το Δεκέμβριο 2012 μέχρι σήμερα είναι παράλληλα και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής UNESCO από το 2012 μέχρι σήμερα. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ICOM από το 1999 μέχρι σήμερα. Ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής ICOMOS Κύπρου από το 2003.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Από το 1988-1994 διεύθυνε τις συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές του μεσαιωνικού ζαχαρόμυλου στην Επισκοπή Σεράγια.
  • Από το 1994 μέχρι σήμερα διευθύνει τις συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές του μεσαιωνικού ζαχαρόμυλου στο Κολόσσι.
  • Μεσαιωνική Βιομηχανική Αρχαιολογία σχετικά με τους ζαχαρόμυλους και την παραγωγή της ζάχαρης στη Μεσαιωνική Κύπρο.
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΣΟΛΟΜΙΔΟΥ-ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ Μ., “H παραγωγή της Ζάχαρης στη Μεσαιωνική Κύπρο”, Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρος, Βασίλισσα στην Ανατολή και Ρήγαινα στη Δύση, 65-71, Λευκωσία 1997.

SOLOMIDOU-IERONYMIDOU M. , “Mosaiques et peintures murales du VIe siècle” Chypre, l’ île aux cent basiliques, Périodique LE MONDE DE LA BIBLE No. 112 juillet-août 1998, Paris.

ΣΟΛΟΜΙΔΟΥ-ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ Μ., “Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε εκκλησιαστικά μνημεία της Μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου που αναλήφθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων κατά την περίοδο 1998-2000” 193-206, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου 2000 χρόνια Τέχνης και Αγιότητος, Λευκωσία 2000.

ΣΟΛΟΜΙΔΟΥ-ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ Μ., “Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στους Μεσαιωνικούς Ζαχαρόμυλους Επισκοπής Σεράγια και Κολοσσίου”, Γ΄ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο 16-20 Απριλίου 1996 (Μεσαιωνικό Τμήμα), 1-11, Λευκωσία 2001.

ΣΟΛΟΜΙΔΟΥ-ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ Μ., “Οι Σταυροφόροι, η παραγωγή ζάχαρης και οι ζαχαρόμυλοι στη Μεσαιωνική Κύπρο”, 188-196, Σταυροφορίες: Μύθος και Πραγματικότητα, Λευκωσία 2004.

ΣΟΛΟΜΙΔΟΥ-ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΟΥ Μ., “Αρχαιολογικές έρευνες στους μεσαιωνικούς ζαχαρόμυλους Κολοσσίου και Επισκοπής και η παραγωγή ζάχαρης στην Κύπρο”, 303-325, Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή εποχή 5ος-15ος αιώνας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2004.

SOLOMIDOU-IERONYMIDOU M., “The Crusaders, Sugar Mills and Sugar Production in Medieval Cyprus”, 63-81, Archaeology and the Crusades, Πρακτικά της Στρογγυλής Τράπεζας, 1ης Φεβρουαρίου 2005, Ίδρυμα Πιερίδη, Αθήνα 2007.

SOLOMIDOU-IERONYMIDOU M., “Chypre vénitienne (1489-1571): contrastes artistiques”, σελ. 334-340, “Le Christ bénissant” σελ. 233 στον κατάλογο της έκθεσης στο Λούβρο που έγινε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο CHYPRE, Entre Byzance et l’Occident IVe-XVIe siècle (28/10/2012-28/1/2013).