Αθανάσιος Κ. Βιώνης

email: vionis [at] ucy.ac.cy

Τηλέφωνο: (+357) 22 893569

Διεύθυνση:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Πάρο το 1975. Αποφοίτησε το 1997 από το Πανεπιστήμιο Durham (Αγγλία) στην Ιστορία και στην Αρχαιολογία (BA Honours). Έλαβε Ph.D. στη Βυζαντινή/Μεσαιωνική Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Leiden (Ολλανδία) το 2005. Δίδαξε ως επισκέπτης λέκτορας στα Πανεπιστήμια Leiden (2007) και Leuven (2008) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009). Διορίστηκε Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Αύγουστο του 2009. Από το 2013 είναι Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο ίδιο ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Αρχαιολογία του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού τοπίου
  • Η μετάβαση από τον αρχαίο κόσμο στο Βυζαντινό Μεσαίωνα
  • Αρχαιολογία της ταυτότητας (κοινωνική, θρησκευτική, εθνοτική)
  • Ιστορία και αρχαιολογία της Βυζαντινής διατροφής
  • Τεχνολογία/παραγωγή, διακίνηση, χρήση κεραμικών σκευών
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Vionis, A.K. 2013. ‘Reading art and material culture: Greeks, Slavs and Arabs in the Byzantine Aegean’. Στο B. Crostini και S. La Porta (επιμ. έκδ.), Negotiating Co-Existence: Communities, Culture and ‘Convivencia’ in Byzantine Society. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 103-127.

Vionis, Α.Κ. 2012. A Crusader, Ottoman and Early Modern Aegean Archaeology: Built Environment and Domestic Material Culture in the Medieval and Post-Medieval Cyclades, Greece (13th-20th centuries AD). Leiden: Archaeological Studies Leiden University 22.

Vionis, A.K., J. Poblome, M. Waelkens, B. De Cupere, 2010. ‘A Middle-Late Byzantine pottery assemblage from Sagalassos: typo-chronology and sociocultural interpretation’. Hesperia 79:3, 423-464.

Vionis, A.K., J. Poblome, M. Waelkens, 2009. ‘The hidden material culture of the Dark Ages: early medieval ceramics at Sagalassos (Turkey); new evidence (ca. 650-800 AD)’. Anatolian Studies 59, 147-165.

Vionis, A.K. 2008. ‘Current archaeological research on settlement and provincial life in the Byzantine and Ottoman Aegean: a case-study from Boeotia, Greece’. Medieval Settlement Research 23, 28-41.

Vionis, A.K. 2006. ‘The thirteenth-to-sixteenth-century kastro of Kephalos: a contribution to the archaeological study of medieval Paros and the Cyclades’. Annual of the British School at Athens 101, 459-492.

Vionis, A.K. 2006. ‘The archaeology of Ottoman villages in central Greece: ceramics, housing and everyday life in post-medieval rural Boeotia’. Στο A. Erkanal-Oktu et al. (επιμ. έκδ.), Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections. Istanbul: Homer Kitabevi, 784-800.

Vionis, A.K. 2003. ‘Much ado about … a red cap and a cap of velvet: in search of social and cultural identity in medieval and post-medieval insular Greece’. Στο H. Hokwerda (επιμ. έκδ.), Constructions of Greek Past: Identity and Historical Consciousness from Antiquity to the Present. Groningen: Egbert Forsten, 193-216.