Αντιπρόεδρος – Μαρία Παρανή

email: mparani@ucy.ac.cy

Τηλέφωνο: (+357) 22893565

Διεύθυνση:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

Βιογραφικό

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 1991), μεταπτυχιακές σπουδές στο University College London (M.A. Αρχαιολογία, 1993) και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (D.Phil. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, 2000). Υπότροφος στις Βυζαντινές Σπουδές στο Dumbarton Oaks, Washington D.C. (2001-2002). Hannah Seeger Davis Post-Doctoral Research Fellowship στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστήμιο του Princeton (2002-2003). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2005.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο και βυζαντινός υλικός πολιτισμός
  • Βυζαντινό ένδυμα
  • Αυτοκρατορικό τελετουργικό
  • Βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική
  • Βυζαντινή και μεσαιωνική Κύπρος
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

M. G. Parani, Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th-15th centuries) (Leiden και Βοστόνη, 2003).

M. Parani, «Cultural Identity and Dress: The Case of Late Byzantine Court Costume», Jarbuch der Osterreichischen Byzantinistik 57 (2007), 95-134.

L. Bouras† και M. G. Parani, Lighting in Early Byzantium (Washington D.C., 2008).

A. D. Beihammer, M. G. Parani και C. D. Schabel (επιμ.), Diplomatics in the Eastern Mediterranean, 1000-1500: Aspects of Cross-Cultural Communication (Leiden και Βοστόνη, 2008).

M. Parani, «Byzantine Cutlery: An Overview», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περ. Δ’, 31 (2010), 139-164.

Α. Beihammer, S. Constantinou και M. Parani (επιμ.), Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. Comparative Perspectives (Leiden και Βοστόνη, 2013).

M. Parani και D. Michaelides (επιμ.), The Archaeology of Late Antique and Byzantine Cyprus (4th–12th centuries AD). Conference in Honour of Athanasios Papageorghiou = Cahiers du Centre d’ Études Chypriotes 43 (2013), 11-328.

M. Parani, «The Stuff of Life: The Material Culture of Everyday Living on Middle Byzantine Cyprus (11th-12th centuries)», στο Cyprus and the Balance of Empires. Art and Archaeology from Justinian I to the Coeur de Lion, επιμ. Ch. A. Stewart, T. W. Davis και A. Weyl Carr (Βοστώνη, 2014), 153-163.