Μέλος – Ανδριανή Γεωργίου

 

email: andriani.georgiou [at] ouc.ac.cy
andrianigeorgiou [at] hotmail.com

Διεύθυνση:
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λευκωσία, Κύπρος

Προσωπική Ιστοσελίδα:
https://ouc.academia.edu/AndrianiGeorgiou

Βιογραφικό

Έκανε τις βασικές της σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη συνέχεια, ειδικεύτηκε στη Βυζαντινή Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την καθοδήγηση της Leslie Brubaker. Στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, υπήρξε υπότροφος της βρετανικής κυβέρνησης, συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτιδα σε ερευνητικά προγράμματα, και δίδαξε ως βοηθός προπτυχιακά σεμινάρια Βυζαντινής Ιστορίας και μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας. Απέκτησε το διδακτορικό τίτλο τον Ιούλιο 2013 με θέμα τη λατρεία της Αγίας Ελένης στο Βυζάντιο και τις συμβολικές της διαστάσεις σε επίπεδο εκκλησιαστικό, κρατικό, και κοινωνικό. Τώρα μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Από τον Απρίλιο 2015 θα αρχίσει τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Aix-Marseille University με θέμα ‘The presence, cult and status of Sylvester I at Constantinople in the period before the East–West Schism in 1054’.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μελέτη του Βυζαντινού Πολιτισμού, με έμφαση στη σχέση γραπτού λόγου και εικόνας
  • Σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους
  • Διερεύνηση του φύλου
  • Θέματα ταυτότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Georgiou, A. 2013. ‘Helena: the subversive persona of an ideal Christian empress in Early Byzantium’, Journal of Early Christian Studies 21.4, 597-624