Μέλος – Ουρανία Περδίκη

email: perdiki_ourania@yahoo.gr

Διεύθυνση:
Σκιάθου 1, Στρόβολος,
2049 Λευκωσία