Πρώτο Ετήσιο Συνέδριο – Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων | First Annual Conference – Call for Papers

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Πρώτο Ετήσιο Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017.

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου, 1ο Ετήσιο Συνέδριο, Ιαν. 2017

———————————

The Byzantinist Society of Cyprus (ΒΕΚ: Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου) invites papers to be presented at the First Conference of Byzantine and Medieval Studies, to be held in Nicosia, Cyprus, on Friday, 13 and Saturday, 14 of January 2017.

Τhe Announcement – Call for Papers at the following link:

The Byzantinist Society of Cyprus, 1st Annual Conference, Jan 2017