Welcome

Welcome to the website of the 2nd Conference on Byzantine and Medieval Studies, to be held in Nicosia, Cyprus, between the 12th and 14th of January 2018.

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό χώρο του 2ου Συνεδρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2018.

Call for Papers

[Ακολουθεί κείμενο στα ελληνικά]

Deadline for abstracts: September 20th, 2017

The Byzantinist Society of Cyprus (ΒΕΚ: Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου) invites papers to be presented at the Second Conference of Byzantine and Medieval Studies, to be held in Nicosia, Cyprus, between the 12th and 14th of January 2018.

Honorary President: Vassos Karageorghis, Professor Emeritus, University of Cyprus

Keynote Speaker: Holger Klein, Professor, Columbia University

Scholars, researchers and students are encouraged to present their ongoing research, work-in-progress or fieldwork report on any aspect of the history, archaeology, art, architecture, literature, philosophy and religion of Cyprus and the Eastern Mediterranean during the Byzantine, Medieval and Ottoman periods.

The languages of the conference will be Greek, English, French and German.

Scientific and Organizing Committee:

Nikolas Bakirtzis (Chair), Andreas Foulias, Maria Parani, Stavros Georgiou, Ourania Perdiki, Doria Nicolaou, Christina Kakkoura, Andriani Georgiou, Efthymia Priki, Rania Michail, Thomas Costi, Despina Papacharalampous, Maria Skordi.

Graduate Paper Awards: The best graduate student papers will be selected for awards upon the conclusion of the conference.

Student bursaries: A limited number of bursaries will be available, upon application, to assist graduate students’ travel and participation. Recipients will be selected on the merit of submitted abstracts along with financial considerations.

The conference is organized by the Byzantinist Society of Cyprus.

For the Byzantinist Society of Cyprus and membership information please visit the society’s website: http://www.byzantinistsociety.org.cy

For inquiries send email to: cbms2018@byzantinistsociety.org.cy

Download the Call for Papers in pdf format.


Kαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής:
20η Σεπτεμβρίου 2017 

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Δεύτερο Ετήσιο Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2018.

Επίτιμος Πρόεδρος: Βάσος Καραγιώργης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κεντρικός Ομιλητής: Holger Klein, Καθηγητής, Columbia University

Eρευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ειδικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, αλλά και εκθέσεις έργων σε εξέλιξη, στα πεδία της Iστορίας, Aρχαιολογίας, Tέχνης, Aρχιτεκτονικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Οθωμανική περίοδο.

Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή:

Νικόλας Μπακιρτζής (Πρόεδρος), Ανδρέας Φούλιας, Μαρία Παρανή, Σταύρος Γεωργίου, Ουρανία Περδίκη, Ντόρια Νικολάου, Χριστίνα Κάκκουρα, Ανδριανή Γεωργίου, Ευθυμία Πρoική, Ράνια Μιχαήλ, Θωμάς Κωστή, Δέσποινα Παπαχαραλάμπους, Μαρία Σκορδή.

Βραβεία Καλύτερων Εισηγήσεων Φοιτητών: Οι καλύτερες εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων θα επιλεγούν και θα βραβευτούν με το πέρας του συνεδρίου.

Φοιτητικές Υποτροφίες: Μικρός αριθμός υποτροφιών θα είναι διαθέσιμος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες προς ενίσχυση των εξόδων συμμετοχής τους. Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει της υποβληθείσας περίληψης και οικονομικών κριτηρίων.

Το συνέδριο οργανώνεται από την Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου.

Για την Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου και πληροφορίες εγγραφής στην Εταιρεία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.byzantinistsociety.org.cy

Για ερωτήσεις επικοινωνείτε με τη διεύθυνση: cbms2018@byzantinistsociety.org.cy

Κατεβάστε την Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων σε μορφή pdf.

Paper proposal submission

Every paper proposal submission must be accompanied by an abstract between 300 and 500 words summarizing the presented research, report or work-in-progress and indicating its original contribution.

Please provide the requested information and submit your abstracts using our online application forms:

Paper proposal: https://goo.gl/forms/p6YuDDaxyhhMkP9K2

Sessions of up to five papers can be submitted together in the following form by the session organizer.

Session proposal: https://goo.gl/forms/syk6GQTCqUCFAsdn1

Paper proposals will be reviewed based on their abstract and accepted on merit. This review will be anonymous. Notification of paper review will be send by email by the beginning of October, 2017. Papers will be grouped in sessions according to their topic and theme. Each participant may deliver only one paper limited to 20 minutes. Accepted paper abstracts will be published in the conference’s ‘Book of Abstracts’.


Τη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο πρέπει να συνοδεύει περίληψη έκτασης 300 έως 500 λέξεων, που να συνοψίζει το περιεχόμενο της προτεινόμενης παρουσίασης και να υποδεικνύει την πρωτότυπη επιστημονική της συνεισφορά.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υποβάλετε τις περιλήψεις σας χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μας φόρμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Υποβολή περιλήψεων: https://goo.gl/forms/p6YuDDaxyhhMkP9K2

Προτάσεις για συνεδρίες, που να περιλαμβάνουν μέχρι και πέντε συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν μαζί από τον συντονιστή της προτεινόμενης συνεδρίας μαζί με τον τίτλο της.

Υποβολή συνεδριών: https://goo.gl/forms/syk6GQTCqUCFAsdn1

Οι προτεινόμενες συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση το περιεχόμενο των περιλήψεων που θα υποβληθούν. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στους συγγραφείς με ηλεκτρονικό μήνυμα στις αρχές Οκτωβρίου 2017. Οι αποδεκτές παρουσιάσεις θα οργανωθούν σε συνεδρίες ανάλογα με τη θεματική τους. Ο κάθε εισηγητής δύναται να συμμετέχει με μία και μόνο παρουσίαση, η οποία να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο “Βιβλίο Περιλήψεων” του συνεδρίου.