ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ

Η μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία αποτελεί για τους Κυπρίους, εδώ και αιώνες, ένα τόπο ειρήνης και καταλλαγής, ανεξαρτήτως εθνότητας, θρησκείας και κοινωνικής θέσης. Παράλληλα, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία χριστιανικής παράδοσης, λατρείας και προσκυνήματος στη Κύπρο κατά τη βυζαντινή, μεσαιωνική και νεότερη περίοδο. Η αναστύλωση και συντήρηση του μνημειακού συγκροτήματος υπό την επίβλεψη της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά με την υποστήριξη του UNDP και την οικονομική χρηματοδότηση της Εκκλησίας της Κύπρου και του ΕΒΚΑΦ, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία του χώρου για την πολιτισμική παράδοση του νησιού μας. Ωστόσο, οι πρόσφατοι σχεδιασμοί στην κατεχόμενη Κύπρο για τη λειτουργία μουσουλμανικού ευκτήριου οίκου σε χώρους της μονής είναι μια καθόλα ανησυχητική εξέλιξη που κρύβει κινδύνους για το μνημείο. Οι αποφάσεις αυτές και οι σχετικές επεμβάσεις και μετατροπές σε χώρους του μοναστηριού θα αλλοιώσουν τον ιστορικό χαρακτήρα και την παράδοση της λειτουργίας της μονής του Αποστόλου Ανδρέα.

Επίσης, είναι εμφανής η πολιτική ένταση που έχει προκληθεί γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, με προεκτάσεις που αφορούν τη διαχείριση του μνημείου και τις ευθύνες που προκύπτουν από αυτή. Οι ενέργειες αυτές είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από τις δύο κοινότητες για την ανάδειξη, τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και ιδιαίτερα χώρων με μεγάλη πολιτιστική και θρησκευτική σημασία. Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά, εκφράζει την έντονη ανησυχία της και απευθύνει έκκληση για την άρση των σχετικών αποφάσεων προς αποφυγή της αλλοίωσης του ιστορικού χαρακτήρα και της παράδοσης της λειτουργίας της μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία.

Διοικητικό Συμβούλιο Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *