Δ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17-19 MAΡΤΙΟΥ 2023

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΒΜΣ)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 17-19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων

Kαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 19η Δεκεμβρίου 2022 

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 17, 18 και 19 Μαρτίου 2023.

Ερευνητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν ειδικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, αλλά και εκθέσεις έργων σε εξέλιξη, στα πεδία της Iστορίας, Aρχαιολογίας, Tέχνης, Aρχιτεκτονικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Οθωμανική περίοδο.

Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Εκ μέρους της ΒΕΚ,

Νικόλας Μπακιρτζής, Μαρία Παρανή, Χριστίνα Κάκκουρα, Ντόρια Νικολάου, Ράνια Μιχαήλ

_________________________

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής (βλ. οδηγίες παρακάτω):

Τη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο πρέπει να συνοδεύει περίληψη έκτασης 300 έως 500 λέξεων, που να συνοψίζει το περιεχόμενο της προτεινόμενης παρουσίασης και να υποδεικνύει την πρωτότυπη επιστημονική της συνεισφορά.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υποβάλετε τις περιλήψεις σας χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μας φόρμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Υποβολή περιλήψεων: https://forms.gle/cu6fqwbkwppqv3KH7

Προτάσεις για συνεδρίες, που να περιλαμβάνουν μέχρι και πέντε συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν μαζί από τον/τη συντονιστή/τρια της προτεινόμενης συνεδρίας μαζί με τον τίτλο της.

Υποβολή συνεδριών: https://forms.gle/kNmCC9g7vJZYfqs7A

Οι προτεινόμενες συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση το περιεχόμενο των υποβληθεισών περιλήψεων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στους/στις συγγραφείς με ηλεκτρονικό μήνυμα τον Ιανουάριο 2023. Οι αποδεκτές παρουσιάσεις θα οργανωθούν σε συνεδρίες ανάλογα με τη θεματική τους. Ο κάθε εισηγητής/η κάθε εισηγήτρια δύναται να συμμετέχει με μία και μόνο παρουσίαση, η οποία να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο “Βιβλίο Περιλήψεων” του συνεδρίου.

Βραβεία Καλύτερων Εισηγήσεων Φοιτητών/τριών: Οι καλύτερες εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ή υποψηφίων διδακτόρων θα επιλεγούν και θα βραβευτούν με το πέρας του συνεδρίου.

Το συνέδριο οργανώνεται από τη Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου. Για πληροφορίες εγγραφής στην Εταιρεία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  της εταιρείας: http://www.byzantinistsociety.org.cy

Για ερωτήσεις επικοινωνείτε με τη διεύθυνση: cbms2023@byzantinistsociety.org.cy

_________________________

Οδηγίες για την προετοιμασία των δηλώσεων συμμετοχής και των περιλήψεων:

Στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής, θα σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα, τίτλος, θέση, ιδρυματική σχέση (π.χ. Καθηγητής/τρια, Πανεπιστήμιο), ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, τηλέφωνο, τίτλος εισήγησης, περίληψη.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες με την ηλεκτρονική φόρμα, μπορείτε επίσης να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  cbms2023@byzantinistsociety.org.cy, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Η δισέλιδη δήλωση συμμετοχής να ετοιμαστεί ως ένα αρχείο Microsoft WORD. Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12. Διάστημα γραμμής: μονό.

Εξώφυλλο:

Συμπεριλάβετε τις παρακάτω πληροφορίες με την ακόλουθη σειρά. Παρακαλούμε όπως ευθυγραμμίσετε το κείμενο αριστερά και αφήσετε κενή γραμμή ανάμεσα στις πληροφορίες:

Όνομα, τίτλος, θέση, ιδρυματική σχέση (π.χ. Καθηγητής/τρια, Πανεπιστήμιο), διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τίτλος εισήγησης.

Περίληψη:

Γραμμή Τίτλου: Όχι τίτλος σε κεφαλαία. Όχι μεγαλύτερος από δύο γραμμές. Έντονη (bold) γραμματοσειρά, στο κέντρο. Αφήστε κενή γραμμή.

Γραμμή συγγραφέα: Όνομα συγγραφέα και ακολούθως το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται σε παρένθεση ή, για ανεξάρτητους ερευνητές η πόλη. Όχι τίτλος ή πτυχία (π.χ. Καθ., Δρ., Υποψήφιος/α Διδάκτωρ). Έντονη γραμματοσειρά, στο κέντρο. Μικρά γράμματα, κεφαλαία τα πρώτα γράμματα λέξεων. Αφήστε δύο γραμμές κενές.

Κείμενο περίληψης: Όχι κενό διάστημα στην πρώτη γραμμή παραγράφων. Αφήστε μία γραμμή κενή ανάμεσα στις παραγράφους. Ξένες λέξεις να μεταγραφούν και να αποδοθούν με πλάγιους χαρακτήρες. Όχι υποσημειώσεις ή εικόνες. Κάθε συγγραφέας φέρει την πλήρη ευθύνη για την περίληψή του/της, η οποία θα δημοσιευτεί στο Βιβλιάριο Περιλήψεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *